Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

laur

KAPITUŁA LAURÓW 
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2018

 


 

TADEUSZ DONOCIK
Przewodniczący Kapituły
Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach


Prof. zw. dr hab. WIESŁAW BANYŚ
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „PRO-SILESIA”
Laureat Kryształowego Lauru 2012

 

TADEUSZ BIEDZKI
Pisarz, Podróżnik, Konsul Honorowy Łotwy
Laureat Złotego Lauru 1994

 

ANDRZEJ BUŁA
Marszałek Województwa Opolskiego
Laureat Platynowego Lauru 2015

 

FRANCISZEK BUSZKA
Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa O/Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice
Laureat Platynowego Lauru 2002, Laureat Kryształowego Lauru 2014

 

ADRIAN CZUBAK
Wojewoda Opolski

 

JANUSZ DRAMSKI
I Wiceprezes RIG w Katowicach
Laureat Złotego Lauru 2017

 

MARIAN DUCZMAL
Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej
Laureat Złotego Lauru 1999, Laureat Platynowego Lauru 2005

 

ZYGMUNT FRANKIEWICZ
Prezydent Miasta Gliwice
Laureat Kryształowego Lauru 2013

 

HENRYK GALWAS
Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej
Laureat Platynowego Lauru 2014

 

ZBIGNIEW GIELECIAK
Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach
Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej
Laureat Platynowego Lauru 2009

 

JAN HOPPE
Przewodniczący Konwentu Nestorów RIG w Katowicach
Laureat Złotego Lauru 1994, Laureat Platynowego Lauru 2014

 


Prof. zw. dr hab. JANUSZ JANECZEK
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002-2008
Wiceprzewodniczący Konfederacji Rektorów w latach 2016-2018
Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki
Laureat Platynowego Lauru 20017

 

PIOTR KARMAŃSKI
Dyrektor Kreatywny Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach
Laureat Złotego Lauru 1997

 

KAZIMIERZ KAROLCZAK
Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach
Laureat Złotego Lauru 2015

 

JAN KLIMEK
Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
Laureat Kryształowego Lauru 2017

 

MARCIN KRUPA
Prezydent Miasta Katowice
Laureat Złotego Lauru 2015

 

PIOTR LITWA
Wojewoda Śląski w latach 2014-2015
Laureat Platynowego Lauru 2015

 

ZYGMUNT ŁUKASZCZYK
Wojewoda Śląski w latach 2007-2014
Laureat Platynowego Lauru 2011

 

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK
Prezydent Miasta Zabrze
Laureatka Złotego Lauru 2007, Laureatka Kryształowego Lauru 2014

 

ZENON NOWAK
Prezes Zarządu Polska Press Sp. z o.o. Oddział Śląsk
Laureat Platynowego Lauru 2010, Laureat Kryształowego Lauru 2016

 

WIKTOR PAWLIK
Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
Laureat Kryształowego Lauru 2017

 

BARTOSZ RYSZKA
Sekretarz Rady Opolskiej Izby Gospodarczej


WOJCIECH SAŁUGA
Marszałek Województwa Śląskiegow latach 2014-2018

 

JANUSZ STEINHOFF
Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001, Minister Gospodarki w latach 1997-2001
Laureat Platynowego Lauru 1994, Laureat Kryształowego Lauru 2007

 

ALEKSANDER STUGLIK
Wiceprzewodniczący Rady RIG w Katowicach

 

MIROSŁAW STYCZEŃ
Prezes Stowarzyszenia PRO BONO MUSICAE
Wojewoda Bielski w latach 1990-1994
Laureat Platynowego Lauru 1992

 

TADEUSZ SZYMANEK
Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie
Laureat Złotego Lauru 2014

 

TOMASZ SZYMBORSKI
Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP Katowice w latach 2016-2018

 

JANUSZ TARGOSZ
Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
Laureat Złotego Lauru 2001, Laureat Platynowego Lauru 2014

 

PIOTR USZOK
Prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014
Laureat Platynowego Lauru 2000, Laureat Kryształowego Lauru 2013

 

JAROSŁAW WIECZOREK
Wojewoda Śląski

 

ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI
Prezydent Miasta Opole
Laureat Złotego Lauru 2013

 

Prof. dr hab. n. med. STANISŁAW WOŚ
Kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii SUM w latach 1990- 2012
Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2006

 

TOMASZ ZJAWIONY
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Laureat Złotego Lauru 2012

 

ANDRZEJ ŻYLAK
Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
Konsul Honorowy Republiki Chorwackiej w Opolu
Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2012,
Laureat Kryształowego Lauru 2016

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

 

ANNA SEKUDEWICZ-RĄCZASZEK
Laureatka Platynowego Lauru  „Ambasador Spraw Polskich” 2004


RYSZARD ZEMBACZYŃSKI
Prezydent Miasta Opole w latach 2002-2014
Wojewoda Opolski w latach 1990-1998
Laureat Platynowego Lauru 1992, Laureat Kryształowego Lauru 2013

 

© Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach