Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

laur

KAPITUŁA LAURÓW 
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2016

 TADEUSZ DONOCIK

Przewodniczący Kapituły
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

TADEUSZ BIEDZKI

Konsul Honorowy Łotwy
Laureat Złotego Lauru 1994

 

ANDRZEJ BUŁA

Marszałek Województwa Opolskiego

 

FRANCISZEK BUSZKA

I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach
Laureat Platynowego Lauru 2002, Laureat Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2014

 

MARIAN DUCZMAL

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej
Laureat Złotego Lauru 1999, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2005

 

HENRYK GALWAS

Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej
Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

 

JAN HOPPE

Przewodniczący Konwentu Nestorów RIG w Katowicach
Laureat Złotego Lauru 1994, Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

 

JAN KLIMEK

Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Laureat Złotego Lauru 1996, Laureat Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2011

 

ZYGMUNT ŁUKASZCZYK

Prezes Katowickiego Holdingu Węglowa SA
Wojewoda Śląski w latach 2007-2014
Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2011

 

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK

Prezydent Miasta Zabrze
Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Laureatka Złotego Lauru 2007, Laureatka Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2014

 

WIKTOR PAWLIK

Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
Laureat Złotego Lauru 2006
Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

 

WOJCIECH SAŁUGA

Marszałek Województwa Śląskiego

 

ANNA SEKUDEWICZ-RĄCZASZEK

Zastępca Redaktora Naczelnego Radia Katowice SA
Laureatka Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2004

 

JANUSZ STEINHOFF

Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001, Minister Gospodarki w latach 1997-2001
Laureat Platynowego Lauru 1994, Laureat Kryształowego Lauru 2007

 

MIROSŁAW STYCZEŃ

Prezes Stowarzyszenia PRO BONO MUSICAE
Wojewoda Bielski w latach 1990-1994
Laureat Platynowego Lauru 1992

 

TADEUSZ SZYMANEK

Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie
Laureat Złotego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

 

TOMASZ SZYMBORSKI

Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP Katowice

 

JANUSZ TARGOSZ

Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
Laureat Złotego Lauru 2001, Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

 

PIOTR USZOK

Prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014
Laureat Platynowego Lauru 2000, Laureat Kryształowego Lauru 2013

 

ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI

Prezydent Miasta Opole

 

TADEUSZ WNUK

Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2013

 

Prof. dr hab. n. med. STANISŁAW WOŚ

Laureat Złotego Lauru 2000,
Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2006

 

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI

Prezydent Miasta Opole w latach 2002-2014
Wojewoda Opolski w latach 1990-1998
Laureat Platynowego Lauru 1992, Laureat Kryształowego Lauru 2013

 

TOMASZ ZJAWIONY

Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Laureat Złotego Lauru Forum Młodych 2012

© Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach