Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

laur

KAPITUŁA LAURÓW 
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2017

 


 

TADEUSZ DONOCIK

Przewodniczący Kapituły
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach


TADEUSZ BIEDZKI

Pisarz, Podróżnik, Konsul Honorowy Łotwy
Laureat Złotego Lauru 1994


ANDRZEJ BUŁA

Marszałek Województwa Opolskiego


FRANCISZEK BUSZKA

I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach
Laureat Platynowego Lauru 2002, Laureat Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2014

ADRIAN CZUBAK

Wojewoda Opolski

MARIAN DUCZMAL

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej
Laureat Złotego Lauru 1999, Laureat Platynowego Lauru „ Pro Publico Bono” 2005


HENRYK GALWAS

Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej
Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014


JAN HOPPE

Przewodniczący Konwentu Nestorów RIG w Katowicach
Laureat Złotego Lauru 1994,
Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

PIOTR KARMAŃSKI

Dyrektor Kreatywny Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach
Laureat Złotego Lauru 1997


MARCIN KRUPA

Prezydent Miasta Katowice
Laureat Złotego Lauru „Udany Debiut” 2015

PIOTR LITWA

Wojewoda Śląski w latach 2014-2015
Laureat Platynowego Lauru 2015


ZYGMUNT ŁUKASZCZYK

Wojewoda Śląski w latach 2007-2014
Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2011


MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK

Prezydent Miasta Zabrze
Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Laureatka Złotego Lauru 2007, Laureatka Kryształowego Lauru Umiejętności
i Kompetencji 2014


ZENON NOWAK

Prezes Polskapress Sp. z o.o. Oddział Śląsk
Laureat Platynowego Lauru 2010, Laureat Kryształowego Lauru 2016


WOJCIECH SAŁUGA

Marszałek Województwa Śląskiego


ANNA SEKUDEWICZ-RĄCZASZEK

Zastępca Redaktora Naczelnego Radia Katowice S.A.
Laureatka Platynowego Lauru „ Ambasador Spraw Polskich” 2004


JANUSZ STEINHOFF

Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001, Minister Gospodarki w latach 1997-2001
Laureat Platynowego Lauru 1994, Laureat Kryształowego Lauru 2007

MIROSŁAW STYCZEŃ

Prezes Stowarzyszenia PRO BONO MUSICAE
Wojewoda Bielski w latach 1990-1994
Laureat Platynowego Lauru 1992


TADEUSZ SZYMANEK

Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie
Laureat Złotego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014


TOMASZ SZYMBORSKI

Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP Katowice


JANUSZ TARGOSZ

Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
Laureat Złotego Lauru 200,
Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

PIOTR USZOK

Prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014
Laureat Platynowego Lauru 2000, Laureat Kryształowego Lauru 2013


ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI

Prezydent Miasta Opole


JAROSŁAW WIECZOREK

Wojewoda Śląski


Prof. dr hab. n. med. STANISŁAW WOŚ

Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2006


TOMASZ ZJAWIONY

Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Laureat Złotego Lauru Forum Młodych 2012

ANDRZEJ ŻYLAK

Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
Konsul Honorowy Republiki Chorwackiej w Opolu
Laureat Złotego Lauru 2000,
Laureat Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2012, Laureat Kryształowego Lauru 2016


CZŁONEK HONOROWY

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI

Prezydent Miasta Opole w latach 2002-2014
Wojewoda Opolski w latach 1990-1998
Laureat Platynowego Lauru 1992, Laureat Kryształowego Lauru 2013

TADEUSZ DONOCIK

Przewodniczący Kapituły 
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

 

 

© Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach