Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Laureaci Laurów Umiejętności i Kompetencji 2006

LAUREAT DIAMENTOWEGO LAURU

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI – polityk, historyk, działacz społeczny i kulturalny

 

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW

TADEUSZ SZURMAN – Biskup, Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ADAM ŚMIGIELSKI – Biskup Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej
TADEUSZ RAKOCZY – Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

 

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „AMBASADOR SPRAW POLSKICH”

MICHAŁ TENDERA – Kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
TADEUSZ SŁAWEK – Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
STANISŁAW WIĘCEK – Prezes Zarządu ENERGOINSTAL SA
KONRAD JASKÓŁA – Prezes Zarządu POLIMEX – MOSTOSTAL SA
KRYSTYNA WOŹNIAK - TRZOSEK – Redaktor Naczelna Magazynu POLISH MARKET

 

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „PRO PUBLICO BONO”

MICHAŁ CZARSKI – Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2002-2006, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
JERZY HOŁOWIECKI – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
STANISŁAW WOŚ – Kierownik II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
FLORIAN KUŹNIK – Rektor Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach
DIETER PRZEWDZING – Burmistrz Zdzieszowic

 

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

LAUREACI PLATYNOWYCH LAUROW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJIMARIAN ZEMBALA – Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Kierownik Katedry Kardiochirurgii I Transplantologii oraz Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM w Zabrzu
ZENON KLATKA – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
JACEK KWIATKOWSKI – Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
KRYSTYNA JASTAL – Prezes Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
RUDOLF CIEŚLAR – Prezes Zarządu Biura Projektów KOKSPORPOJEKT Sp. z o.o.
HENRYK STABLA – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA

 

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW

ANDRZEJ CAPIGA – Przewodniczący Komisji Rady ds. Bankowości i Finansów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
DIONIZY DUSZYŃSKI – Wójt Gminy Popielów
EUGENIUSZ KAPUŚNIAK – Wójt Gminy Żarnowiec
HENRYK KAWALSKI – Dyrektor Szpitala im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie
MAREK KAWECKI – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
STANISŁAW KORFANTY – Prezydent Miasta Piekary Śląskie
WŁADYSŁAW PLUTA – Ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
HENRYK STURTZ – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie
HENRYK KOLASA – Zastępca Dyrektora Regionalnego Oddziału Śląskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
SYLWESTER MARKUSIK – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, Kierownik Katedry Logistyki i Transportu Przemysłowego Politechniki Śląskiej
RUDOLF A. THALER – Radca Handlowy Ambasady Republiki Austrii w Warszawie
GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA
REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w Gliwicach oraz WIKTOR PAWLIK – Prezes Izby
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Katowicach
JERZY BERNHARD – Prezes Zarządu STALPROFIL SA
ANDRZEJ DROSIK – Dyrektor Zakładów Produkcyjnych NUTRICIA
PIOTR DUDEK – Prezes Zarządu AQUA SA
RYSZARD GALLA – Poseł na Sejm RP
MAREK MADEJ – Prezes Zarządu MARANI Sp. z o.o.
ROMAN URBAŃCZYK – Przewodniczący Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
FULVIO VIOLA – Prezes Zarządu TECHMET Sp. z. o. o.
BOT ELEKTROWNIA OPOLE
IZOSTAL SA – Zawadzkie
KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA – KWK STASZIC
KOMPANIA WĘGLOWA SA – KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY
ODRA SP. Z O.O. w Opolu
PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBOW CUKIERNICZYCH ODRA SA w Brzegu
REWITAL – SERWIS SP. Z O.O.
ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ROSA STANISŁAW ROSA
ER.SI POLAND Sp. z o.o.
GENERAL MOTORS
MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o.
KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA – KWK WUJEK
HELENA SYNOWIEC – Kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego w Katedrze Dydaktyki i Literatury Uniwersytetu Śląskiego
IRENEUSZ DUDEK – muzyk, autor i organizator Rawa Blues Festival

© Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach