Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Laureaci Laurów Umiejętności i Kompetencji 2017

16 styczeń 2018


DIAMENTOWY  LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

KAZIMIERZ PAZGAN – wybitna postać, niezwykła osobowość oraz autorytet przedsiębiorców 

 KAROL CEBULA – wybitna postać, niezwykła osobowość oraz autorytet przedsiębiorców 

 

ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH

POLSKIE RADIO KATOWICE – w 90. rocznicę powstania

 

KRYSZTAŁOWY LAUR Z DIAMENTEM 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI  w 50. rocznicę powstania

WOJCIECH SZCZUREK  Prezydent Miasta Gdynia

KS. PRAŁAT ZYGMUNT LUBIENIECKI  Proboszcz Parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach

DOROTA SIMONIDES  Polska folklorystka, profesor nauk humanistycznych, polityk

 

KRYSZTAŁOWE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

RYSZARD FLOREK – Prezes Zarządu FAKRO, założyciel Fundacji „Pomyśl o Przyszłości”

WOJCIECH KODŁUBAŃSKI – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie

WIKTOR PAWLIK – Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

PROF. DR HAB. JAN KLIMEK – Prezes Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach

JACEK JANAS – Prezes Zarządu Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

TADEUSZ WNUK – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach

DR N. MED. DARIUSZ ŁĄTKA – Ordynator Oddziału Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA oraz Dyrektor Anna Szostak

JACEK JANISZEWSKI – organizator Forum Gospodarczego w Toruniu

 

PLATYNOWE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

 

PLATYNOWY LAUR „MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA”

PROF. DR HAB. N. MED. EDWARD WYLĘGAŁA – wybitny okulista

PROF. DR HAB. N. MED. ANTONI HRYCEK – specjalista chorób wewnętrznych

PROF. DR HAB. N. MED. LECH CIERPKA – specjalista chirurgii ogólnej

PROF. DR HAB. N. MED. JAN DUŁAWA – specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, angiologii i hipertensjologii

 

PLATYNOWY LAUR „SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY”

KAZIMIERZ POZNAŃSKI – Prezes Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu w Katowicach

JANUSZ OLSZOWSKI – Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KATOWICACH

ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA W KATOWICACH

RACIBORSKA IZBA GOSPODARCZA

MIROSŁAW LENK – Prezydent Miasta Racibórz

 

PLATYNOWY LAUR  „AMBASADOR SPRAW POLSKICH

ZBIGNIEW CIERNIAK – Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

ROBERT KONIECZNY – światowej klasy architekt

ANDREA BEKIĆ – Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce

 

PLATYNOWY LAUR  „NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ”

PROF. DR HAB. N. TECH. MACIEJ HAJDUGA – Wykładowca Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH z okazji 80-lecia działalności

PROF. DR HAB. N. MED. PAWEŁ BUSZMAN – Prezes Zarządu American Heart of Poland S.A. oraz American Heart of Poland Investment Inc.

 

PLATYNOWY LAUR  „PRO PUBLICO BONO”

RYSZARD BOGUSZ – Biskup Senior Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Wrocławskiej

TELEWIZJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY W KATOWICACH z okazji 60-lecia działalności

 

PLATYNOWY LAUR  „FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA”

ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWYCH „RUDATOM”

 

PLATYNOWY LAUR  „KULTURA”

FILHARMONIA ŚLĄSKA oraz Dyrektor prof. Mirosław Jacek Błaszczyk

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH z okazji  70-lecia działalności

 

PLATYNOWY LAUR  „DOSKONAŁA ZAŁOGA”

DIEHL CONTROLS POLSKA SP. Z O.O.

 

PLATYNOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 

 JERZY BĘBENEK – Właściciel firmy TRANSBEJ z okazji 40-lecia działalności

HERBERT LEOPOLD GABRYŚ – Przewodniczący Komitetu ds. energii i polityki klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej

PIOTR DUDEK – Prezes Zarządu AQUA S.A. w Bielsku-Białej

KRZYSZTOF SKIBA – Założyciel i Prezes Zarządu SKOFF Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach

WIKTOR NOWAKOWSKI – Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Leśnicy, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy

JACEK SUSKI – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

ERNEST JELITO – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górażdże Cement S.A

STANISŁAW SZWED – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

ZŁOTE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Medycyna i Inżyniera Biomedyczna

DR HAB. N. MED. MAREK GIERLOTKA – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

DR HAB. N. MED. OSKAR KOWALSKI – Kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

DR  HAB. N. MED. MONIKA KOMAR – Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog w Klinice Chorób Serca i Naczyń Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

DR N. MED. JERZY JAKUBISZYN – Ordynator Oddziału Laryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

 

 Samorząd  terytorialny, zawodowy i gospodarczy

JAN MUROWSKI – Wójt Gminy Krupski Młyn

PIOTR KRYSZAK – Wiceprezes Zarządu Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach

ANNA GRYGIEREK – Burmistrz Gminy Strumień

MACIEJ KOŁOCZEK – Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice 

DR PAWEŁ MROWIEC – Drugi Zastępca Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice

RENATA ĆWIRZEŃ-SZYMAŃSKA – Skarbnik Miasta Opole 

MACIEJ STEFAŃSKI – Starosta Powiatu Brzeskiego 

STANISŁAW BELKA – Starosta Powiatu Oleskiego

MAŁGORZATA TUDAJ – Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

DR MED. NORBERT KRAJCZY – Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego

 

Media

WYDAWNICTWO GÓRNICZE

 

Nauka i Innowacyjność 

FUNDACJA ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

PROF. DR HAB. INŻ. JACEK SZOŁTYSEK – Kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Menedżer, lider społeczno-gospodarczy

RYSZARD SZCZUKA – Prezes Zarządu Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” 

ALEKSANDER DUDEK – Kanclerz Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu

 

Kultura

ARTUR ROJEK – Dyrektor OFF Festival w Katowicach

JERZY WAŁGA – Mistrz ślusarz narzędziowy oraz mistrz obróbki cieplnej, wybitny rusznikarz

MUZEUM HISTORII KATOWIC oraz Dyrektor DR JACEK SIEBEL

KAZIMIERZ SZOŁTYSEK – Artysta plastyk 

 

  

Młode Talenty

JAN P. MATUSZYŃSKI – polski reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych 

ŁUKASZ DYCZKO – saksofonista 

 

 Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm

ZABRZAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ARKADIUSZ LEWICKI – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w Warszawie 

ROBERT HYLA – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach

LESZEK STOKŁOSA – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej

MACIEJ FAŁKOWSKI – Zastępca Dyrektora w Departamencie Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 

Ambasador Spraw Polskich

KARL SCHMIDT – Radca Handlowy Ambasady Austrii

 

Instytucja Finansowa

AUREUS

 

Kobieta Przedsiębiorcza

EDYTA PRZYBYŁEK – właścicielka Kancelarii Prawnej IURISCO

 

Polskie Przedsiębiorstwo

EKAMEDICA SP. Z O.O. SP. K.

CYROŃ SP. Z O.O. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

 

Pro Publico Bono

URSZULA KOSZUTSKA – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji

CHORĄGIEW OPOLSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

 

Udana Inwestycja

„BALKON PLUS” SP. Z O.O. w Węgrzcach

 

Załoga - wspólny sukces

FOTON SP. Z O.O. SP. K. oraz Prezes Wołodymyr Pastuszenko

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OPOLU

 

 

Firma społecznie odpowiedzialna

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ” W OPOLU  

 

ZŁOTY LAUR FORUM MŁODYCH

JANUSZ DRAMSKI – Wiceprezes RIG w Katowicach, Wiceprezydent Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES for Europe

 

 

 

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH z okazji  70-lecia działalności

© Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach