Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Historia

W 1992 roku działacze samorządu gospodarczego skupieni w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wystąpili z inicjatywą nagradzania ludzi nieprzeciętnych, wyróniające się firmy, organizacje i instytucje, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich.

 

Laury Umiejętności i Kompetencji na trwale wpisały się w polską rzeczywistość. Kolejne edycje poszerzają ich zasięg w kierunku zjednoczonej Europy i świata. Historyczne przemiany w sferze politycznej i gospodarczej wymagają nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, dyplomatom, ludzom nauki i kultury. Samorządowi gospodarczemu przypadła ważna rola wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju.

 

Laury Umiejętności i Kompetencji zaowocowały gronem wspaniałych Laureatów, a wśród nich:

 • Jan Paweł II, Diamentowy Laur 1996
 • Prof. Jerzy Buzek, Diamentowy Laur 1998
 • Javier Solana Madariaga oraz Bronisław Geremek, Diamentowy Laur 1999
 • Jan Nowak Jeziorański, Diamentowy Laur 2000
 • Zbigniew Brzeziński, o.o. Mieczysław Albert Krąpiec, Diamentowy Laur 2001
 • Vaclav Havel oraz Tadeusz Mazowiecki, Diamentowy Laur 2004
 • Władysław Bartoszewski, Diamentowy Laur 2006
 • Leszek Balcerowicz, Diamentowy Laur 2007
 • Andrzej Wajda oraz Andris Piebalgs, Diamentowy Laur 2008
 • Bogdan Borusewicz, Diamentowy Laur 2009
 • Janusz Steinhoff, Kryształowy Laur 2007
 • Radosław Sikorski, Kryształowy Laur 2008
 • Zbigniew Religa, Platynowy Laur 1994
 • Jan Kułakowski, Platynowy Laur 2002
 • Andrzej Bochenek, Platynowy Laur 2003
 • Marian Zembala, Platynowy Laur 2006
 • Bogusław Maciejewski, Platynowy Laur Pro Publico Bono 2005
 • Jerzy Hołowiecki, Platynowy Laur Pro Publico Bono 2006
 • Tadeusz Sławek, Platynowy Laur Ambasador Spraw Polskich 2006
 • Róża Thun, Platynowy Laur Ambasador Spraw Polskich 2007
 • Michał Tendera, Platynowy Ambasador Spraw Polskich 2007
 • Krystyna Bochenek, Platynowy Laur Pro Publico Bono 2007
 • Bożena Walter, Platynowy Laur Pro Publico Bono 2008
 • Krzysztof Zanusssi, Diamentowy Laur 2010
 • Jose Mauel Barosso, Diamentowy Laur 2011
 • Janusz Lewandowski, Diamentowy Laur 2012

i wiele innych osobistości ze świata nauki, kultury, polityki i gospodarki, których osiągnięcia na trwałe zapisały się w historii nowożytnej, a także w świadomości polskiej i międzynarodowej społeczności.

© Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach